Diensten

Als uitvaart- en begrafenisonderneemsters zijn wij er met jou/jullie voor de overledene. Wij vinden het belangrijk dat wij de juiste zorg en hulp kunnen aanbieden. Farwol Uitvaartbegeleiding biedt de volgende diensten aan.

Aangifte van overlijden

Wettelijk dient binnen zes werkdagen, vanaf het moment van overlijden, aangifte gedaan te worden bij de Burgerlijke Stand binnen de gemeente waar iemand is overleden. De woongemeente krijgt hiervan automatisch bericht. T.b.v. de uitvaart ontvangen wij een ‘verlof tot begraven of cremeren’ en voor de nabestaanden een overlijdensakte. Deze is nodig voor verschillende instanties.

Verzorging van de overledene

De overledene heeft de hoofdrol. Daarbij hoort een respectvolle lichamelijke verzorging. Dit wordt gedaan door ons of ons zorgteam. Nabestaanden mogen daarbij uiteraard ook meehelpen. Als er bijzonderheden zijn overleggen we of externe hulp noodzakelijk is.

Planning uitvaart

Samen stellen we een passend afscheid samen. Hierbij zijn geen verplichtingen. Wel zijn er veel keuzes te maken. Te denken valt aan:
Wij stellen voor de nabestaanden een kostenbegroting op en houden deze bij. Indien nodig nemen wij contact op met de verzekeraar of begrafenisvereniging. Daarnaast onderhouden wij de contacten met diverse betrokkenen, zoals bijvoorbeeld medewerkers van de locatie, leveranciers etc.

Opbaring

De opbaring kan in een aula in de buurt of in een familiekamer bij een uitvaartcentrum plaatsvinden. Maar dit kan ook gewoon thuis. Daarbij kan er gekozen worden voor een traditionele (d.m.v. koeling) of natuurlijke (d.m.v. graszoden en/of zakjes m.b.v. BIO SAC 200) opbaring.

Dag van de uitvaart

Nabestaanden en alle betrokken partijen ontvangen een draaiboek c.q. planning. Op deze dag zijn wij er om nabestaanden te begeleiden en fungeren we als aanspreekpunt voor derden.

Nazorg

Wat nabestaanden
over Farwol zeggen